Bildekarusell - Velkommenside

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Telefrukt oktober 2014
View Image
Gvarv og Norsjø
View Image
Foto ved Gunhild Haugerud
Norsjø og Patmos
View Image
Foto ved Gunhild Haugerud
Frå Hem mot Nautesund
View Image
Foto ved Gunhild Haugerud
Mot Brattningsborg
View Image

Velkommen til våre nye heimesider - Vi har flytta store deler av det vi tidlegare hadde på dei gamle sidene over til dei nye, men er ikkje ferdige med all oppdatering. Dette vil vi arbeide vidare med utover vinteren.

Onsdag 15 februar hadde vi årsmøte på Kjernehuset på Gvarv med 38 frammøtte, både medlemmer og gjester. Årsmeldinga som du kan lese under menypunkt "Om oss" blei gjennomgått og kommentert. Økonomien er god, og plan med budsjett for 2017 blei presentert og diskutert. Valget gav dette resultatet:

 • Styreleder Eivind Lønheim
 • Styremedlem og sekretær Ole Thor Ripegutu
 • Styremedlem og kasserer Asbjørn Dyrud
 • Styremedlem Peder Rekkedal
 • Styremedlem Toril Knutson
 • Styremedlem Nils Olav Haugen
 • Varamedlem Hans Aaraas
 • Varamedlem Sveinung Lindtveit
 • Valgnemnd og revisor Kittil Dyrud
 • Valgnemnd og revisor Torstein Fosstveit
 • Representant til Sauherad lokalhistoriske arkiv Torstein Fosstveit

Norunn Haugholt gjekk ut av styret og blei takka med gode ord og blomster.

Etter årsmøtet heldt historikaren og journalisten Halvor Tjønn eit engasjert og interessant foredrag om sagahelten og den store skalden Egil Skallagrimsson. Det blei stort engasjement og mange stilte spørsmål.

Med helsing,

Styret i Sauherad historielag

 

 

Erik Werenskiold: En bondebegravelse (måla ca 1884 på Gvarv med lokale modellar og Lifjell i bakgrunnen).

Modellane er frå venstre:                                  Foto ved Nasjonalgalleriet

   Ragnhild Moen (1848-1920)
    Christoffer Gunheim (1854-1915)
    Hans Ibsen Moen (1826-1906
    Hans Gunheim (1869-196 3)
    Anund Lindheim (1820-1906)
    Knut Lindheimsmoen (1814-1900)
    Kristoffer Notevarp (1857-1918)
    Gunleik Kaasa (1821-1894)

Dei fleste har etterkomarar som bur i bygda. Evju Bygdetun hadde i 2009 ei utstilling der alle kjente dagens etterkomarar i Sauherad var opplista.